bejegyzések

MÁRIA - Csermák Kálmán

A Szent Szűz Krisztus misztériumában

A végtelenül jó és bölcs Isten elhatározta, hogy végrehajtja a világ megváltását. "Amikor tehát elérkezett az idők teljessége, elküldte a Fiát, aki asszonytól született..., hogy Isten gyermekeivé lehessünk." (Gal 4,4-5) "Aki értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától." Az üdvösségnek ez a misztériuma nyilvánul és valósul meg folytatólagosan a mi javunkra az egyházban, amelyet az Úr saját testeként alapított. Benne a hívők egybenőnek Krisztussal, a fővel, és közösségben vannak összes szentjeivel; következésképp tisztelettel kell megemlékezniük "elsősorban a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak édesanyjáról" is.

Bővebben

Írta Administrator csütörtök április 9, 2020 napon

Kép: 2020-06/m3.jpg

Elérhetőségeink

A Referencia kiadó egy családi kézben lévő vállalkozás, a LaserNetworks Kft. tulajdona. Küldetésünknek tekintjük az "olvasóvá nevelést", célunk, hogy a magyar olvasók az évi 3-4 könyv helyett az ezredforduló előtt jellemző 8-10 kötetet olvassák el évente. A nemzetközi könyvpiacról vadásszuk az értéket, kultúrát közvetítő kortárs irodalmat, nyitottak vagyunk pszichológiai, életmód, útikönyv, krimi, élettörténet témájú könyvek kiadására.   

Bővebben

Írta Administrator péntek március 27, 2020 napon

ROBINSON CRUSOE TÖRTÉNETE - ÁTDOLGOZTA RADÓ VILMOS

Robinson Crusoe (olv. Krúszo) született York (Jork) városában, Angolországban 1632-ben. Atyja elébb kereskedő volt, de mivel köszvényben szenvedett, az üzlettől visszavonúltan élt szép vagyonából. Robinsonnak két testvérbátyja is volt. Az idősbik katonának ment s egy csatában életét veszté. A másik pedig elzüllödt az atyai háztól és soha többé még csak hírét sem hallották. Robinsont jogtudósnak szánta az apja, de ez a fiúnak sehogysem volt ínyére. Neki a hajós-életre volt csak kedve, a messze tengeren nagy utazásokat szeretett volna tenni. Atyja több ízben törekedett őt lebeszélni kalandos terveiről. De Robinson kereken kijelentette, hogy ő bizony, ha szép szerivel hajóssá nem lehet, elszökik hazúlról.

Bővebben

Írta Administrator hétfő szeptember 23, 2019 napon

Kép: 2020-06/robinson-crusoe-man-friday-lg.jpg

A családi élet: küldetés és munka - Tilmann Beller

"A korai egyházban a családok voltak ilyenek, ahol Isten lakott, és rajtuk keresztül tudott a világra hatni. Később a kolostorok voltak azok. ... Most újra olyanok a viszonyok, mint az ősegyházban. Kentenich atya azt mondta: A jövő egyházában a családoknak nagy szerepük lesz, mint az ősegyházban, ez a mi hivatásunk."

Bővebben

Írta Administrator kedd július 16, 2019 napon

Kép: placeholder_edfb904510e3.jpg

Egyáltalán miért szükséges az olvasással foglalkozni?

Miért foglalkozik egy nyelvész az olvasással? Egyáltalán miért szükséges az olvasással foglalkozni? Manapság mindenki jár iskolába, az iskolában pedig mindenki megtanul olvasni. Mindenki? A tünetek azt mutatják, hogy a 21. század elején megcsappan az emberek olvasási kedve, sokakban az olvasás képessége is visszaszorul vagy ki sem fejlődik.

Bővebben

Írta Administrator szombat július 6, 2019 napon

Kép: placeholder_2f2ecc39d7b6.jpg