VÍZKÉSZLETEINK KIZSÁKMÁNYOLÁSA

Írta Administrator szerda május 6, 2020 napon

Ez a jelentés áttekintést ad az anyagi javak fogyasz-tásáról és a vízhasználatról, valamint ezek kapcsolatá-ról. Napjainkban egyre több tanulmány foglalkozik az anyagi fogyasztás mennyiségével, a kereskedelem és a fogyasztás témakörével. Mégis ennek ellenére az alapanyagok és az egyéb erőforrások (mint pl. a víz) közötti kapcsolat általában kevéssé ismert.

 Ennek a jelentésnek, mely már második a természeti erőforrásokkal foglalkozó sorozatban (az első jelentés 2009-ben jelent meg „Túlfogyasztás? A világ termé-szeti erőforrásainak használata” címmel), az a célja, hogy bővüljenek az összefüggésekkel kapcsolatos ismereteink, másrészt az erőforrás használat körül kibontakozó vitához is hozzájárul néhány, vízfogyasztást bemutató példával.Az anyagi termelés szinte minden egyes szakaszában szükség van vízre. Az összes megújuló és hozzáférhető édesvíz mennyiség körülbelül felét élelmiszertermelésre, ivóvíz, energia és egyéb termékek előállítására használjuk el. Európában a kitermelt vízmennyiség majdnem fele az energiatermelő szektor hűtését szolgálja, a maradékot a mezőgazdaság, a lakossági szektor és az ipar szükségletei-nek kielégítésére használják. Az anyagi fogyasztás és a vízhasználat világrégiónként nagymértékben eltér. Észak-Amerikában a legmagasabb az átlagos egy főre jutó napi vízhasználat (7700 liter) és anyaghasználat (100 kg) a világon. Összehasonlításképpen egy átlagos afrikai fogyaszt a legkevesebbet, 3400 liter vizet és 11 kg anyagmennyiséget használ el naponta.A fogyasztói szokásainkból adódó közvetett vízhasz-nálatunk – a vízlábnyomunk – lényegesen nagyobb, mint a közvetlen vízfogyasztásunk. Az Európában elfogyasztottáruk jelentős részét – mint pl. egyes élelmiszereket és egyéb mezőgazdasági terményeket – máshol termelik meg. Paradoxmódon, sok vízben szegény ország vízfogyasztásának nagy részét olyan javak előállítására használja fel, mely árukat az-után vízben gazdag országok részére exportálják.

részlet:  VÍZKÉSZLETEINK KIZSÁKMÁNYOLÁSA Hogyan fenyegeti bolygónk vízkészleteit az anyagi javak fogyasztása?
 Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000, ZVR

 A könyvajánlónkban szereplő mű további adatai (szerző, fordító, kiadó, szerzői jogok) megtekinthetőek a https://mek.oszk.hu oldalon.